Deze cursus is vanwege te weinig aanmeldingen afgelast.

Fries (Frysk) schrijven voor beginners!

Deze cursus is geschikt voor iedereen die al Fries verstaan en praten kan en het ook wil leren schrijven / dizze kursus is geskikt foar wa’t it Frysk ferstean en prate kin en no ek it Frysk skriuwen yn e macht krije wol.
Cursusdata: donderdagavond, 19.30-21.30 uur, vanaf 5 oktober.
Kosten: 150 euro voor 11 lessen.

Verdere info en inschrijven op:
 kursus.afuk.frl/particulier/skriuwen/basis

frysk4
Scroll naar boven